20 Contoh Soal Agama Islam Tentang Puasa

20 Contoh Soal Agama Islam Tentang Puasa

A. Petunjuk Teknis

Pilihlah Jawaban yang Dianggap Paling Benar dengan Membubuhkan Tanda silang (X) !

1. Puasa yang wajib hukumnya bagi setiap muslim dan dilaksanakan selama sebulan penuh disebut dengan …

A. Puasa Arafah
B. Puasa Senin dan Kamis
C. Puasa Daud
D. Puasa Ramadhan
E. Puasa Muharram

2. Puasa yang dilakukan di bulan Zulhijjah dengan sebelum hari raya idul Adha disebut dengan puasa …

A. Puasa Arafah
B. Puasa Senin dan Kamis
C. Puasa Daud
D. Puasa Ramadhan
E. Puasa Muharram

3. Secara hukum syariat, melaksanakan puasa Arafah hukumnya …

A. Sunnah
B. Wajib
C. Mubah
D. Makruh
E. Haram

4. Dibawah ini jenis puasa yang hukumnya sunnah jika dilakukan ialah …

A. Puasa Ramadhan
B. Puasa Nadzar
C. Puasa Kifarat
D. Puasa Senin dan Kamis
E. Puasa Qadha (mengganti puasa ramadhan di hari lain)

5. Hukum syariat dari melaksanakan puasa di bulan ramadhan ialah …

A. Sunnah
B. Mubah
C. Wajib
D. Haram
E. Makruh

6. Setelah berlebaran, Zulkifli berpuasa sebanyak 6 hari dibulan syawal. Puasa apakah yang tengah dikerjakan Zulkifli?

A. Puasa Arafah
B. Puasa Daud
C. Puasa Senin dan Kamis
D. Puasa Syawal
E. Puasa Ramadhan

7. Salah satu faedah berpuasa yang paling dirasakan oleh jasmani kita adalah …

A. Tubuh Semakin Sehat
B. Mudah Terserang Penyakit
C. Gampang Masuk Angin
D. Sakit Kepala
E. Sakit Perut

8. Dibawah ini adalah puasa sunnah yang dilakukan pada saat bulan muharram ialah …

A. Syawal
B. Asyura
C. Puasa Ramadhan
D. Puasa Senin dan Kamis
E. Puasa Daud

9. Hari yang diharamkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa ialah …

A. Hari Tasyrik
B. Hari Libur
C. Hari Pendidikan Nasional
D. Hari Kartini
E. Hari Ibu

10. Fadilah atau keutamaan berpuasa di bulan syawal ialah …

A. Seperti berpuasa selama sepanjang masa
B. Seperti shalat seribu rakaat
C. akan diampuni dosa-dosanya selama setahun yang akan datang
D. Diampuni dosa-dosanya selama setahun yang telah lalu

[sc:ads]

11. Puasa yang dilakukan umat muslim pada tanggal 9 Zulhijjah ialah …

A. Puasa Zulhijjah
B. Puasa Ramadhan
C. Puasa Daud
D. Puasa Arafah
E. Puasa Senin dan Kamis

12. Dibawah ini adalah fadilah / manfaat melaksanakan puasa Arafah ialah …

A. Mengerjakan perintah Allah SWT
B. Sebagaimana melaksanakan puasa selama sepanjang tahun
C. Dosa-dosanya akan diampuni selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang
D. Tubuh akan menjadi sehat
E. Terhindar dari segala macam penyakit

13. Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk berpuasa. Firman Allah tersebut terdapat dalam …

A. An Nahl 125
B. Al-An-am 153
C. Al Ikhlas 2
D. Al Baqarah 183
E. Al Kafirun 1

14. Khairul berjanji dan berazam dalam hati seandainya saja dirinya berhasil memenagkan kompetisi bulu tangkis tingkat kecamatan, maka dirinya akan melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Puasa yang dilakukan khairu ialah puasa?

A. Daud
B. Puasa Senin dan Kamis
C. Puasa Arafah
D. Puasa Nazar
E. Puasa Syawal

15. Seseorang telah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat bulan ramadhan. Maka seseorang tersebut wajib mengganti berpuasa di hari lain sebanyak 2 bulan berturut-turut. Puasa tersebut dinamakan …

A. Puasa Nadzar
B. Puasa Syawal
C. Puasa Kifarat
D. Puasa Daud
E. Puasa Senin dan Kamis

16. Bagi para pelanggar sumpah, wajib baginya untuk membayar kafarat dengan puasa sebanyak …

A. 1 Bulan
B. 7 hari
C. 6 hari
D. 3 hari
E. 10 hari

17. Dibawah ini yang merupakan sunnah dari puasa ialah …

A. Tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari
B. Mengakhirkan waktu berbuka
C. Mengakhirkan waktu sahur
D. Tilawah Al Qur’an
E. Shalat Sunnah Rawatib

18. di sepuluh hari di bulan ramadhan, disunnahkan bagi kaum muslimin untuk bermalam di masjid dengan segala aktivitas ibadah disebut dengan …

A. Istikharah
B. Tawaf
C. Sai
D. Tahalul
E. I’tikaf

19. Salah satu amalan yang utama di bulah ramadhan ialah …

A. Tilawah dan Sedekah
B. ngabuburit
C. Jalan Sehat
D. lari pagi
E. senam bersama

20. ibadah shalat sunnah yang diutamakan dilaksanakan pada malam hari di bulan ramadhan ialah …

A. Shalat Tarawih
B. Shalat dhuha
C. Shalat jenazah
D. Shalat Ied
E. Shalat Rawatib

Sumber :
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=latihan-soal-bab-tentang-puasa

Comments are closed.