Latihan Ujian Sosiologi Kelas 12 Semester 1 – Berikut terdapat latihan ujian sosiologi untuk kelas 12 semester 1. Semoga bermanfaat. A.Pilihlah jawaban yang dianggap benar dengan membubuhkan tanda Silang (X) […]

Soal Geografi Kelas 12 Tentang Peta – Kerjakan soal-soal geografi tentang peta berikut ini. A. Pilihan Ganda Berilah tanda silang (O) pada huruf a, b, c, d, atau e pada […]